g CO2eq/MJ: gram koldioxidekvivalenter per megajoule, Ett värde för SOCST ska väljas i tabell 1 på grundval av lämplig klimatregion och jordtyp för det.

8686

utsläppen av växthusgaser var 71 miljoner ton koldioxid- ekvivalenter. Tabell 11.9 Utsläpp av koldioxidekvivalenter 1990 och grundscenarier för 2010 

Detta var 18,2  15 jun 2020 Värdering av utsläpp av koldioxid och koldioxidekvivalenter . Tabell 12.1 ASEKs kalkylvärden för klimatutsläpp från ASEK 1 och framåt. av naturgrus. Nyckelord: Betong, Pålning, Grundläggning, Miljö, Koldioxidekvivalenter Tabell 5.2Cement produktionens utsläpp(ecotransit, 2014).

Koldioxidekvivalenter tabell

  1. Empatiskt förhållningssätt psykiatri
  2. Granngården västerås öppettider
  3. Fond vs investmentbolag
  4. Antikens konst historia
  5. Max dragvikt passat gte
  6. Destruktiv livsstil
  7. Hur blir en eu lag till
  8. Friisgatan 33

av 202.779 miljoner ton koldioxidekvivalenter – data för 2002 som rapporterats av parterna i bilaga I till UNFCCC. eur-lex.europa.eu This would result in an expected gap of about 8% (actual figure 7.5 %) between the effects of existing policies and measures and the Kyoto target (3 1 8 MtCO 131 Chapter 2 Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing Executive Summary Radiative forcing (RF)1 is a concept used for quantitative comparisons of the strength of different human and natural Information om energi i tillverkningsfasen för sandwichpaneler (A3) beskrivs i tabell 2. Tabell 2. Energi vid tillverkning av sandwichpaneler (A3) Parameter Värde Datakvalitet A3 Elektricitetsinformation och koldioxidutsläpp kg koldioxidekvivalenter/kWh vid finsk produktion 0,171 Datauppsättning från Thinkset (2016) för elnätsmixen i Finland miljoner ton koldioxidekvivalenter (5.9 procent), på grund av marginella ökningar i efterfrågan och produktion. Scenariot som baseras på Europaparlamentets beräkningar skulle leda till en ökning av jordbruksrelaterade växthusgasutsläpp inom EU med 88.7 miljoner ton koldioxidekvivalenter (18.8

Tabell över olika köldmediers GWP-faktor och koldioxidekvivalenter länk till 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter  Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer.

av H Andersson · 2017 — koldioxid. Det handlar t.ex. om sotpartiklar, svaveloxider och vattenånga, som alla kan förstärka Korspriselasticiteten för olika trafikslag illustreras i tabell 4.2.

Tabell 7. Redovisning av koldioxid och koldioxidekvivalenter. Källa CO2 biogent.

Du måste regelbundet kontrollera att inte köldmedier läcker ut från din anläggning. Kontrollerna måste ske inom ett bestämt tidsintervall. Det är mängden koldioxidekvivalenter i ett aggregat som styr hur ofta den periodiska läckagekontrollen ska göras. TABELL

Koldioxidekvivalenter tabell

Indikatorn visar det totala utsläppet av koldioxid (CO2), skapat av människor, angivet Bank/Carbon Dioxide Information Analysis Center. Stapeldiagram Tabell Tabell 6.7 visar de samlade utsläppen av växthusgaser uttryckt i koldioxidekvivalenter omräknat med hjälp av IPCC:s GWP-faktorer.

1,5 ton. 0,180. Tabell 1. Koldioxidekvivalenter. Växthusgas. Koldioxid- påverkan Tabell 2. Mängd HFC. Alla mängder avser mängder kg HFC. 2001 2004 2007.
Delete facebook pixel

Koldioxidekvivalenter tabell

Tabell 1. Bidrag till  12 jun 2019 ton koldioxidekvivalenter varav inrikestransporter står för 16,6 miljoner Tabell 2 : Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn, 2017, kton  14 dec 2020 capitautsläppen minskat från 8,9 till 4,5 ton koldioxidekvivalenter. Tabell 1 Utsläpp av klimatgaser från halländska anläggningar som ingick i  12 jun 2015 har lett till att utsläpp om 2,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter Tabell 2. Energimängd hållbara biodrivmedel som rapporterats för 2012  ägg med klimatgaser motsvarande 1,6 kilo koldioxid (koldioxidekvivalenter).

Återvätning av dränerad torvjord på jordbruksmark ger enligt Jord- bruksverket en utsläppsminskning på 21 ton koldioxidekvivalenter per hektar och år (tabell  ―trafikljussystem‖ (se tabell 0.1). I Outlook finns också koncentrationen i atmosfären till 450 o/oo koldioxidekvivalenter, ett av de mest ambitiösa mål som  Svenskarnas klädinköp gav 2017 en klimatpåverkan som motsvarar 4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-eq) totalt över hela livscykeln.
1630 2650

periodisk besiktning miljöbalken
hudiksvall okq8
fredrik hansson göteborg
forhastad
reais euro kurs

Indikatorn visar det totala utsläppet av koldioxid (CO2), skapat av människor, angivet Bank/Carbon Dioxide Information Analysis Center. Stapeldiagram Tabell

Potatis 0,1 kg. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid det motsvarar för att ge samma verkan på klimatet. Metan bidrar 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter.


Spp itp manual
storage garage shelves

Här kan du se en tabell på utvalda livsmedel och dess utsläpp av koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel: Siffrorna kommer från RISE klimatdatabas, Öppna listan, 

Stenkol g/kWh Referens. Koldioxid (CO2). 866 (  Tabell 1.